Alan Seçimi Semineri


 

ALAN SEÇİMİ

    Alan seçimi; lise, üniversite ve meslek hayatınızı etkileyecek en önemli kararlarından biridir.Alan seçimi ile birlikte ilgi ve yeteneklerinize uygun,kendinizi mutlu hissedeceğiniz meslek alanı için de ilk adımı atmış oluyorsunuz.Bir alanı seçmeye karar vermeniz, o alandaki lisans programları üzerine eğitim almak istediğinizin göstergesidir.Alan seçmek bir konuda uzmanlaşmaya başlamanızın ilk adımıdır.Bu adımın doğru bir adım olması bir uzman yardımıyla mümkündür.

10.sınıflarımız için yaptığımız bu rehberlik çalışmamız 4 aşamadan oluşmaktadır:

 1.aşama;
Öğrencilerimize öncelikle mesleki eğilim belirleme envanteri uygulanmıştır. Envanter sonuçları her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirilmiş, bu sonuçlar, öğrenci hedefleri ve akademik başarıları ile karşılaştırılmıştır.

2.aşama;
Renklerle insan karakteri ve özellikleri konulu bir başka rehberlik çalışması yapılarak, mesleklerin gerektirdiği kişilik özellikleri üzerinde durulmuştur.

 3.aşama;
YGS-LYS’sistemi anlatılarak alanlara kaynaklık eden branşlar, soru sayıları, katsayılar ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

 4.aşama;

Öğrenciler sınıf danışman öğretmeni ile birlikte bireysel görüşmeye alınmış, uygulanan rehberlik çalışmalarının sonuçları, öğrencilerin akademik başarıları,ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendileri için en uygun bölümlere yönelmeleri sağlanmıştır.v
Konuyla İlgili FotoğraflarALAN SEÇİMİ

ALAN SEÇİMİ