Beynimiz Ve Öğrenme


BEYNİMİZ VE ÖĞRENME

 

     Bir öğrenen olarak kendimizi daha iyi tanımak için, tercih ettiğimiz öğrenme veya bilgiyi işleme stilimizi bilmeye ihtiyaç duyarız. Bu şekilde,öğrenme potansiyelimizi geliştirecek stratejiler oluşturabiliriz.Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için çevremizdeki değişimlere ayak uydurmamız gerekir.Bu uyumu da ancak öğrenme yoluyla sağlayabiliriz.

Öğrenmenin birçok yol ve yöntemi vardır. Kişinin öğrenmeyi öğrenmesi bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlar.

         Beyin sağ ve sol olmak üzere iki bölümden oluşur.Her iki bölümün farklı alanlarda üstünlükleri vardır.Genelde bireyler beyinlerinin bir tarafını daha ağırlıklı kullanırlar. Öğrenmenin üst düzeyde gerçekleşebilmesi için bireyin beyninin iki bölümünü de dengeli bir şekilde kullanması gerekir.

Bütün sınıflarımız için düzenlenen seminerde;

 

*Öğrenme stilleri envanteri uygulanarak öğrencilerin öğrenme stilleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

* Sağ ve sol beynin öğrenme becerileri üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur.

*Görsel, işitsel, dokunsal öğrenme sitillerinin özellikleri ile öğrenme stillerine göre

geliştirilebilecek öğrenme stratejilerine değinilmiştir.