Veli Görüşmeleri


 Veli Görüşmelerimizin Önemi

Anne-baba kişiliğin oluşmasında temel olan özdeşleşme modelleridir.Çocukların davranışları büyük ölçüde anne ve babaları ile olan etkileşimlerine bağlıdır.Öğrencilerin davranışlarının değişmesinde ve olgunluk kazanmasında aile ile işbirliği içinde olmak son derece önemlidir.
Bu amaçla rehberlik servisimiz,velilerimizi öğrencilerimizin belli gelişim dönemlerinde yaşayacakları psikolojik ve sosyal değişimlerle ilgili bilgilendirmekte;akademik başarı düzeylerini velilerle paylaşmakta,öğrencinin okul içinde ve sosyal yaşamda göstereceği uyumda aileye düşen görevlerle ilgili velilerimizi bilinçlendirmektedir.

Ayrıca önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencilere uygulanan çalışma davranışını değerlendirme envanteri,öğrenme sitilleri envanteri,sınav kaygısı ölçeği,karakter analizi uygulaması,öfke kontrolü analizi,otobiyografi çalışmalarının sonuçları gerekli görülen velilerle paylaşılmakta bazı öğrenci problemleri için önceden önlem alınmaya çalışılmaktadır.

Yıl boyunca devam eden bireysel veli görüşmeleri ile anne ve babaları  eğitim hizmetine katmak eğitimin kalitesini artırmak hedeflenmektedir.