Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ne Değildir?


 REHBERLİK NE DEĞİLDİR?

Rehberliğin tanımı, amaçları ve ilkeleri yukarıda açıklanmıştır. Ancak rehberliğin ne olup ne olmadığına ilişkin temel ve doğru bir anlayışın eğitim işiyle uğraşan herkeste var olduğunu söylemek güçtür. Okullarımızda yöneticilerimizde, öğretmenlerde, anne-babalarda rehberliğe ilişkin yanlış inanç ve anlayışlar yazık ki hala devam etmektedir. Rehberliğe ilişkin yanlış inanç ve anlayışlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.