Değerler Eğitimi İçerik


DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal ve manevi değerlerimizin bütün bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması değerler eğitimini oluşturmaktadır. Özel Kerime Hatun Anadolu Lisesi Rehberlik

Çalışmalarında Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi, yetenek ve öğrenim seviyeleri dikkate alınarak değerler eğitimi çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu çalışmalarda bazıları şunlardır:

1.Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, toplum hizmeti çalışmalarını tanımaları ve bu çalışmalarda bulunmalarının sağlanması

2.   Okul İdaresi, öğretmen, öğrenci ve aile arasında karşılıklı güven, hoşgörü ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir bakış açısının geliştirilmesi

3.   Büyük öğrencilerin küçük öğrencilere derslerde ve okul içi etkinliklerde rehberlik yapmalarını sağlayacak programların rehber öğretmen eşliğinde oluşturulması

4.   Alt sınıflardaki öğrencilere yönelik olarak “Nasıl iyi, doğru, hoşgörülü ve başarılı olursun?” konulu rehberlik çalışmasının yapılması

5. Gönüllülük esasına göre öğretmen, öğrenci ve diğer okul personelinin müzik, şiir, resim vb. yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar oluşturularak yeteneklerinin mükafatlandırılması

6.   Öğrencilerin çözmek istedikleri sorunları kâğıda yazmaları ve öğretmen rehberliğinde tespit edilen sorunların çözümüne yönelik beyin fırtınasının yapılması

7.   Öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının iyi örnek gösterilebilecek davranışlarını sınıf ortamında paylaşması ve her bir iyi örneğin sınıf panosuna yerleştirilecek ağaca yaprak olacak şekilde yapıştırılması

8.   Her öğrencinin sınıfındaki arkadaşlarının takdir ettiği veya beğendiği davranışlarını yazılı veya sözlü olarak sınıfla paylaşmasının sağlanması

9. Bütün sınıflarda öğretmen ve öğrencilerin sınıf içinde uyulması beklenen davranışlar listesini birlikte belirlemesi ve bu listenin sınıfın uygun bir yerinde ilan edilmesi

10. Resim, şiir, kompozisyon, öykü, film, seyahat, tiyatro, drama etkinlik günleri vb. yapılması

11. Değerlerimizin gelişimine hizmet etmiş fikir insanlarının araştırılması; ders öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri işbirliğiyle bu şahsiyetlerin öğrencilerle paylaşılması