Mesleki Rehberlik


MESLEKİ REHBERLİK

 Meslek seçimi,sadece gelecekte nasıl bir işte çalışacağımızı değil,nasıl bir yaşam biçimi istediğimizi de belirleyeceği için önemli bir karardır.Meslek seçimi bir anda verilen bir karardan çok,yaşam boyu devam eden gelişimsel bir süreçtir.

Meslek seçiminde bireyin başta yetenek,ilgi ve değerlerine uygun meslek alanlarına yönelmeleri önerilirken;sosyal ve kültürel yaşantıları,içsel dünyalarını oluşturan psikolojik algıları,anne baba tutumları gibi etmenlerinde dikkate alınması son derece önemlidir.Birçok faktörün etkilediği meslek tercihini yaparken sağlıklı karar verebilmek için izlenecek basamaklar vardır:

 

*Hangi alanlarda yetenekliyim

*Neleri yapmaktan hoşlanırım

*Beklentilerim ve mesleki değerlerim neler

 

Hangi alanlarda yetenekliyim

Öncelikle “ben neleri yapabilirim” hangi derslerde daha başarılıyım” sorularının cevaplanması gerekir.Yetenek,meslekteki başarıyı ve doyumu etkileyen faktörlerden biridir ve temel gerekliliktir.

Neleri yapmaktan hoşlanırım

Yetenekler bireyin hangi mesleklerde daha başarılı olabileceğinin,ilgiler ise bireyin hangi işleri yapmaktan zevk alacağının göstergesidir.Hoşlandığınız dersler ve işler sizin ilginizin belirlenmesinde en önemli ipuçlarıdır.

Beklentilerim ve mesleki değerlerim neler

Yöneleceğimiz mesleğin yetenek ve ilgi alanlarımıza uygunluğunun dışında kişisel değerlerimize ve beklentilerimize uygunluğu da önemlidir.Bireyin mesleki faaliyet sonucu elde etmek istediği olanaklar,mesleki değerleri hakkında ipucu verir.

Mesleki rehberlik çalışmalarımız kapsamında:

Öğrencilerimizin öncelikle kendilerini tanımalarına yönelik sürdürdüğümüz rehberlik çalışmalarımızın yanı sıra ilgi, yetenek ve değerlerine uygun meslek alanlarına yönelmelerine yardımcı oluyoruz .Uyguladığımız mesleki eğilim ve karakter analizi envanterleri ile benlik algılarını somutlaştırmaya çalışıyoruz.

Her öğrencimizle bireysel görüşmeler yaparak ilgi duydukları meslek alanları, bu mesleğe kaynaklık eden dersler,bu mesleğin gerektirdiği kişilik özellikleri ve istihdam alanlarını konuşarak doğru kararlar vermelerini sağlamaya çalışıyoruz.