Eğitsel Rehberlik


EĞİTSEL REHBERLİK

 Eğitim süreci öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesi ve başarılı olması üzerine odaklanmıştır.Bu nedenle rehberlik hizmetlerinden beklenen önemli işlevlerden biri de “öğrenmeyi kolaylaştırma ve başarıyı arttırma” konusunda yardımdır.Bu alanda yapılan hizmetlere “eğitsel rehberlik” denir.

 Öğrencinin büyüme ve gelişme süreci içinde, eğitimde esas alınması gereken temel ihtiyaçlar vardır.Bu ihtiyaçlar kişisel,sosyal,eğitsel,ve mesleki gelişim alanlarındadır.İşte öğrenciye bu alanlarda belli yeterlilikler kazandırmak,öğrenmeyi kolaylaştırmak,öğrencinin karşılaştığı güçlüklerle baş edebilmesine yardımcı olmak ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmasını sağlamak “eğitsel rehberlik” çalışmaları kapsamındadır.

 Eğitsel rehberlik şu genel amaçları gerçekleştirmeyi hedefler:
*Öğrencinin okula uyumu
*
Etkin ders çalışma becerilerini kazanma
*
Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma
*
Öğrencilerin ilgi,yetenek eğilim ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam oluşturma,
*
Eğitsel kararlar verme ve seçim yapma,

 Bu genel amaçlara yönelik rehberlik çalışmalarımız ders içi ve ders dışı zamanlarda planlanıp sürdürülmektedir.